تبلیغات
دانلودفیلم وموسیقی
دانلودفیلم وموسیقی
همه چیز رو از ما بخواهید

من درستش میکنم
http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/02.jpg 

کمربند ایمنی خراب شده؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/03.jpg


تلویزیون از میزش بزرگتره؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/04.jpg


اتاقت کم نوره؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/06.jpg 


دوشاخه برقیت استاندارد نیست؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/07.jpg 


پخش ماشین رو بردن؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/08.jpg 


قفسه کتابها زیر فشار داره میشکنه؟

!من درستش میکنم

(ترجمه: این کتابها فقط برای منظور حفظ سازه اینجا قرار دارند و فروشی نیستند)
http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/09.jpg یخدون نداریم؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/10.jpg 


نور نمیذاره صفحه خودپرداز رو ببینی؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/11.jpg 


ماشین خارجی خریدی؟ عادت داری فرمونت سمت راست باشه؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/12.jpg 


ماهواره توی بارون از کار میافته؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/13.jpg 


قهوه جوش نداری؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/14.jpg 


توی این بارون موتور برف پاک کن خراب شد؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/15.jpg 


قفسه داره میافته؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/16.jpg 


چرخها رو دزد برد!؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/17.jpg 


اگه میز بشکنه چی؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/18.jpg 


اگزوز شکسته و میخوره کف خیابون؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/19.jpg 


هر سیمی رو جدا میکنی از پشت میز می افته رو زمین؟

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/20.jpg 


آخی  شهرتون
زمین اسکیت برد نداره

!من درستش میکنم


http://www.redlink1.com/mydocs/group/77/21.jpg 
ارسال در تاریخ شنبه 27 خرداد 1391 توسط mahdi

ابزار وبلاگ

طراحی سایت

قالب وبلاگ

..............